12-поверховий цегляний житловий будинок в м. Суми

дипломная работа

4.5.4 Розрахунок лобового ребра

На лобове ребро діють наступні навантаження:

постійна й тимчасова, рівномірно розподілені від половини прольоту полки, і від власної ваги:

q=(1650+3600) 1,35/2+1000=4550 Н/м; (3.4. 6)

Рівномірно розподілене навантаження від опорної реакції маршів, прикладене на виступ лобового ребра й зухвале її крутіння,

q =Q/a=17800/1,35=1320 Н/м. (3.4. 7)

Згинальний момент на виступі від навантаження q на 1 м:

M1=q1(10+7)/2=13208,5=11200 Ндив=112 Нм; (3.4. 8)

Визначаємо розрахунковий згинальний момент у середині прольоту ребра (уважаючи умовно через малі розриви, що q1 діє по всьому прольоті):

M=(q+q1)l02/8=(4550+1320)3,22/8=7550 Н/м. (3.4. 9)

Розрахункове значення поперечної сили з обліком n=0,95

Q=(q+q1)ln/2=(4550+1320)3,20,95/2=8930 Н; (3.4.10)

Розрахунковий перетин лобового ребра є тавровим з полицею, у стислій зоні, шириною bf=bf+b2=66+12=48cм. Тому що ребро монолітно повязане з полицею, що сприяє сприйняттю моменту від консольного виступу, то розрахунок лобового ребра можна виконати на дію тільки згинального моменту, М=7550Н(м.

Відповідно до загального порядку розрахунку згинаючих елементів визначаємо (з урахуванням коефіцієнта надійності n=0,95).

Знаходження центральної осі за умовою (2,35) при x=hf

Mn=7550000,95=0,7210Rbb2bfhf(h0-0.5hf)=

=14,51000,9486(31,5-0,56) =10,7106 Hдив, (3.4.11)

умова дотримується, нейтральна вісь проходить у полку,

A0= (3.4.12)

(=0,993, (=0,0117))

As= cм2; (3.4.13)

приймаємо з конструктивних міркувань 210 А-, Аs=1,570 див2; відсоток армування =(Аs/bh0) 100=1,57100/1231,5=0,42%.

Делись добром ;)