Телятник на 500 голів в с. Шабо

дипломная работа

1 . АРХІТЕКТУРНО - КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ

1.1 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЛЯНКИ. ТЕП

Відповідно з укладенням земельного законодавства, вибір ділянки під будівництво відведений на землі, непридатний для сільського господарювання.

Ділянка генплану має прямокутну форму з розмірами 123 x 245 м.

Характер рельєфу площі - спокійний. Уклін площі взятий 0,005 по довжині будинку, та 0,008 - по ширині будинку.

Грунт суглинок. Натиск під підошвою фундаменту - 25 кПа.

Ґрунтові води відсутні. Рівень підлоги першого поверху будинку приймається на 150 мм вище плануючої відмітки, яка примикає до площі.

Глибина промерзання ґрунту - 80см. Кліматичний район будівництва ІІІ Б. Абсолютна мінімальна і максимальна температура повітря: Мінімальна - 28 С, максимальна + 37 С . Температура найбільш холодних пяти діб -18С, найбільш холодних однодобових днів - 21С. В Одеській області передбачаються вітри північного направлення(19%). Вихідні дані

Зимовий період: ПН(19 %); ПНС(15%); ПД(11%); ПДС(5%); С(1%); ПДС(11%); З(14%); ПНЗ(17%);

Літний період: ПН(22%); ПНС(8%); ПД(3%); ПДС(16%); С(15%); ПДЗ(12%); З(12%); ПНЗ(22%).

Район по сніговому навантаженню - 1;500 Н/м. Нормативний швидкий натиск вітру 450 Н/м. Орієнтацією будівлі відносно частин горизонту й вітрів переважаючого напрямку прийнято, беручи до уваги найбільш корисні умови для денного освітлювання і провітрювання приміщень. Так, як в Одеський області переважають зимові вітри північного й північно - західного направлень, то споруда розміщена повздовжньою віссю в мередіальному напрямку.

Крім того на генеральному плані знаходяться:

пункт тех.обслуговування, сілосні траншеї, будинок санітарної обробки скота, вітаптека, службово-битовий будинок, новозохранилище, пожежний резервуар, жижезборник. Автомобільні дороги на генплані запроектовані в залежності з будівельними нормами по проектуванню автомобільних доріг.

Ширина проїзної частини прийнята за умов найбільш компактного розміщення транспортних і пішохідних проходів, інженерних сітей. На ділянці, вільній від будівництва, по периметру площі підприємства передбачається озелення. Відносно протипожежних розташувань посадка хвойних порід не допускається.

Відстань від будинку і споруджень до дерев та кустарників схваленні по нормам. На генеральному плані передбаченні упорядковані площі для спочинку робітників. До будинків і споруджень по всій їх величині забезпечено вільний підїзд пожежних автомобілів. Відстань між будинками і спорудами, передбачено згідно санітарних умов.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

1. Площа території ділянки: дорівнює довжині майданчика генплану помноженої на ширину: Sмайд = 30135 м2

2. Площа будівництва: сума всіх площ будівель на генплані: Sзаб =7873,58 м2

3. Щільність будівництва: сзаб=Sзаб/ Sмайд x100= =7873,58/30135х100 = 26 %

4. Площа озеленення: Sозел = Sмайд/100% x 50= 30135/100х50 = = 15067,5 м2

5. Відсоток озеленення дорівнює 50% від загальної площі генплану

6. Площа доріг та майданчиків: Sдоріг = Sмайд - Sзаб - Sозел = 30135- - 7873,58 - 15067,5 = 7193,92 м2

Водяне забезпечення телятника на 500 голов передбачається від зовнішньої водопроводної мережі. Опалювання від місцевої опалювальної системи. Електрозабезпечення телятника перебдачено від місцевої трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція знаходиться на території комплексу. Горизонтальна привязка проектного будинку збудована відносно будинку. Вертикальна привязка проектного будинку будується згідно заданим горизонталям

1.2 ОБЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ БУДИНКУ. ТЕП

Будівля телятник на 500 голов одноповерхова, прямокутної форми з розмірами в плані 21 х 84 м ( в осях ).

Пологова має каркасну схему - неповний каркас.

Клас будівлі - II

Ступінь довговічності - II

Ступінь вогнестійкості - II

Будівля пологової має такі приміщення:

Стойлові приміщення на 500 голов, (секції для телят віком від 15 дн. до 2-х місяців; секція для телят віком від 2-х до 4-х місяців; секція для телят віком від 4-х до 6-ти місяців), венткамера, кімната персонала, електрощитова, приміщення для приготовлення ЗЦМ, санвузол, тамбури.

ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЛІ

Будівельний обсяг будівлі визначається шляхом перемноження площі горизонтального перерізу будівлі, взятого по обводу будинку на рівніпершого поверху вище цоколя на повну висоту будинку від рівня чистого полу першого поверху до горищної засипки: V = 1835,67х3,0 = 5507,01 м3

Загальна площа: сума робочої та підсобної площі:

Sзаг = 1818,03 м2

Площа забудови дорівнює довжині будинку по зовнішньому обводу стін помножену на ширину по зовнішньому обводу стін на рівні цоколя:

Sзаб = 21,76*84,36 = 1835,67 м2

Робоча площа: площа всіх виробничих приміщень:

Sраб = 1559,25

Планіровочний коефіцієнт

К1 = Робоча площа/Загальна площа = 1559,25/1818,03 = 0,86

Обємний коефіцієнт

К2 = Будівельний обсяг/Робоча площа = 5507,01/1559,25 = 3,53 м

1.3 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Будівля предназначена для вирощування молодняка телят віком від 2-х до 6-ти місяців.. В будівлі передбачено 500 місць для вирощування телят.

Телят утримують на привязі в боксах, бокса розміщують в 4 ряди, зі створюванням дох кормових та трьох навозних проходів.

Кормління відбувається з стационарних кормушек в боксах.Роздача грубих, сочних і зелених кормів відбувається мобільним транспортом. Поїння телят відбувається з автопоїлок ПА-1, встановлених по одній на два бокса.

Збирання навозу відбувається скрибковими транспортерами.

1.4 ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКТИВНОГО РІШЕННЯ БУДІВЛІ

Конструктивне рішення проектуємої будівлі прийняте, беручи до уваги вимоги єдиної модульної системи в будівництві, уніфікації, як параметрів і габаритних схем будівлі, так і типізація його окремих елементів.

Конструктивна схема будування - будівля з неповним несучим каркасом. Все це забезпечує належний техніко-економічний показник конструктивної оцінки будівлі.

При проектуванні бажано використовувати різноманітні варіанти, що мають в собі ,економічно доцільні індустріальні несучі і загороджуючи конструкції, з широким застосуванням місцевих, підручних будівельних матеріалів та виробів.

Паралельні зовнішні стіни запроектовані з збірних залізобетонних панелей товщиною 380 мм з високою оцінкою заводської готовності з фактурними і зовнішніми обробляючими шарами. Торцеві стіни запроектовані з місцевих матеріалів, використання яких особливо потрібно при тому великому обсягу будівельно-монтажних робіт по підвищенню нових і реконструйованих діючих агропромислових підприємств, які діють в теперішній час на селі. Норма площ і параметрів технологічних елементів, характеристика мікроклімату та інших потреб до подібного роду будівель є наміром забезпечення високих експлуатаційних показників проектуючого будівництва.

Делись добром ;)